top of page
Ekran Resmi 2020-09-11 19.42.59.png
19.50.54.png

YÖK Yürütme Kurulu, 13.05.2020 tarih ve 30 numaralı toplantısında; lisansüstü tezler ile makale, kongre ve sempozyum bildirileri, kitap ve her türlü bilimsel yayınların takibinde öğretim elemanları ile tezli lisansüstü öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin Open Researcher and Contributor ID (ORCID) numarası kullanmalarının zorunlu tutulması kararlaştırmıştır. Böylelikle Özet ve Tam metinlerinizi gönderirken

ORCID NO yazılması zorunludur.

Online Sunum

Değerli katılımcımız,  Kongrelerimiz YÖK'ün 6 Mart 2020 ve 30 Temmuz 2020 tarihli duyurusu 

(kongrelere online katılım yönünde) 

gereği online olarak (skype/zoom üzerinden) gerçekleşecektir. Katılım belgeleri PDF olarak kongre  sonrası gönderilecektir.  Sunumların nasıl yapılacağı yönünde teknik bilgi, kongre programı ile beraber yayımlanacaktır.

Elektronik kitap

Yayın İmkanları

 -ISBN'li bildiri kitabında yayın​

- Dergilerde makale olarak yayın​

- Uluslararası kitap bölümü olarak yayın

Yazım Kuralları

Image by Vivek Trivedi
iksad logo.jpg
bottom of page