top of page

EREN GÖRGÜLÜ

1982 yılında Ankara'da doğdu. 2007 Yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünden mezun oldu. Ardından 2010 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik Ana Sanat Dalında ‘Newsweek Türkiye dergisinde yayınlanan haber fotoğraflarında ABD Ortadoğu Siyasetinin Sunumu Üzerine Bir İnceleme’ adlı tez çalışmasını tamamladı. 2012 yılında Kırklareli Üniversitesi Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım programında Öğretim Görevlisi olarak göreve başladı. 2020 yılında Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Plastik Sanatlar Ana Sanat Dalı Plastik Sanatlar Sanat Dalında ‘Fotoğraf Sanatında Tekinsizlik: Roger Ballen Fotoğrafları Üzerine Bir İnceleme’ adlı Sanatta Yeterlik Tezi ile mezun oldu. Yurt içinde kişisel fotoğraf sergileri ve birçok Ulusal/Uluslararası karma sergiye katıldı. Ulusal/uluslararası sempozyum/konferanslarda bildiriler sundu ve yerli/yabancı hakemli dergilerde makaleleri yayınlandı.

bottom of page