1.ULUSLARARASI

GÖRSEL SANATLAR VE MEDYA KONGRESİ 

 

21-22 AĞUSTOS 2021

MALATYA

 

KONGRE TAKVİMİ:

Bildiri Özetlerinin Gönderilebileceği Son Gün: 

10 Ağustos  2021​

Katılım Ücretinin Yatırılması Son Gün:

12 Ağustos  2021

Kongre Programının İlanı:

14 Ağustos 2021

Kongre Tarihi: 

24-25 Ağustos 2021

Tam Metinlerin Gönderilebileceği Son Gün: 

22 Ağustos 2021

(Tam metin zorunluluğu yoktur)​

Kongre Kitabının Yayınlanması:

27 Ağustos  2021

Kongremiz Doçentlik ve Akademik Yükselme Kriterlerini Karşılamaktadır

 

BİLİM VE DANIŞMA KURULU*

Prof. Dr. Fatih BAŞBUĞ                    

Akdeniz Üniversitesi

 

Prof. Dr. Nardanə YUSİFOVA              

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi

 

Prof. Dr. Nilüfer PEMBECİOĞLU                 

İstanbul Üniversitesi

 

Doç. Dr. Aylin GÜRBÜZ                          

Trakya Üniversitesi

 

Doç. Dr. Nebahat AKGÜN ÇOMAK          

Galatasaray Üniversitesi

 

Doç.Dr. Sabire SOYTOK            

Dokuz Eylül Üniversitesi

 

Doç. Dr. Yener Lütfü MERT              

İstanbul Galata Üniversitesi

 

Dr. Öğr. Üyesi Beyhan PAMUK                      

Uşak Üniversitesi

 

Dr. Öğr. Üyesi  Emel TOZLU                     

İstanbul Gelişim Üniversitesi

 

Dr. Öğr. Üyesi Özlem KAYA                

Hitit Üniversitesi

 

Dr.Öğr.Üyesi Şengül EROL                 

Uşak Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Yasin SÖĞÜT                     

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

 

Dr. Öğr. Üyesi Yüksel DEMİREL          

Başkent Üniversitesi

 

Dr.Saliha ÖZELMAS KAHYA               

Hacı Bayram Veli Üniversitesi

GÜNCELLENİYOR

 

*Bilim ve Danışma Kurulunda Yer Almak İçin Özgeçmişinizi 

gorselsanatmedyakongresi@gmail.com

Adresine Mail Atabilirsiniz (en az Dr. ünvanı olanlar).

 

GENEL KOORDİNATÖR:

Yasemin AĞAOĞLU

KOORDİNATÖR:

GAMZE KÖYMEN

 

KONGRE KAPSAMI ve KONULARI

Değerli Bilim İnsanları,

Görsel Sanatlar ve Medya  alanında yazılmış olan özgün akademik çalışmalarınızı bekliyoruz

 

KATILIM PAYI

Sözlü sunum Katılım ücreti: 340 TL

- Kongre konseptimizde öğle yemeği veya promosyon ürünler bulunmamaktadır
Katılım ücretinin en geç 12 
Ağustos 2021 tarihinde kadar yatırılması gerekmektedir

 

HESAP BİLGİLERİ

 

Eklenecek

​​

KATILIM PAYI NELERI KAPSAR?

Tek katkı payı ile bir bildiri sunabilirsiniz

Bildiri özet ve tam metinlerinin kongre kitabında yayınlanması

Tüm yazarlar için ayrı ayrı katılım belgesi 

(online sunum yapanlar için PDF belge)

AKREDİTASYON

Kongremiz Doçentlik ve Akademik Yükselme Kriterlerini Karşılamaktadır. 

​​​

​ÖZET  GÖNDERİMİ

Kongremize özet göndererek başvurmanız gerekmektedir. Özet değerlendirme süreci en çok 5 gün sürmektedir. Değerlendirme sonucu gecikmeksizin yazara bilgi verilmektedir. Özetlerinizin 200-300 kelime aralığında olması gerekmektedir. 

Özetlerinizi word/doc formatında en geç  

10 Ağustos 2021 tarihine kadar 

gorselsanatmedyakongresi@gmail.com

adresine göndermeniz gerekmektedir.     

                            

TAM METİN GÖNDERİMİ

Kongremizde tam metin zorunluluğu yoktur. Tam metinlerinizi kongre kitabında yayınlatmak isterseniz özetinizin kabul edilmesinin ardından

TAM METİNLERİNİZİ en geç 

22 Ağustos 2021 tarihine kadar  

adresine göndermeniz gerekmektedir. 

(Tam metin zorunluluğu yoktur.)

YAZIM KURALLARI​

Kongremiz ULUSLARARASI niteliğe sahip olduğu için İngilizce özet gönderilmesi zorunludur.

 

Özet Metin Yazım Kuralları

- Times New Roman, 12 punto ile iki yana hizalı yazılmalıdır. 

(Makale başlığı 12 punto ve KOYU, yazar isimleri, kurumları, 

mail adreslerinin tamamı 

11 punto olarak yazılmalıdır.)

- Satır aralığı 1.5 veriniz

- Özetler 200-300 kelime sayısı arasında olmalıdır.

 

Tam Metin Yazım Kuralları

- Times New Roman, 12 punto ile yazınız 

(Makale başlığı 12 punto, yazar isimleri,

kurumları, mail adreslerinin tamamı 11 punto olmalı.  

Grafik, tablo gibi kısımlar için  yazar punto büyüklüğü yazar tarafından en uygun biçimde belirlenebilir. Genellikle 11 ile 10 punto tercih edilmektedir.)

- Satır aralığı 1.5 veriniz

- Paragraf başlarında soldan girinti yapmayınız

- ANA başlıklar BÜYÜK harfle ve Bold yazılmalı

- Atıf ve Kaynakça APA stilinde düzenlenmelidir. 

Dip not tekniğinin kullanılmaması tercih edilmektedir.

- Tam metinlerinizin en az 5 sayfa olması gerekmektedir

- Tam metinlerinizde ÖZET, GİRİŞ, MATERYAL-METOD, ARAŞTIRMA VE BULGULAR, SONUÇ ve KAYNAKÇA bölümlerinden kullanılanların ayrı başlıklar altında gösterilmesi gerekmektedir. 

Diğer veriler alt başlık olarak gösterilmelidir.

BİLDİRİ VE SUNUM DİLLERİ:  

Türkçe (Tüm lehçeler), İngilizce 

 

Kongreyle ilgili tüm sorularınızı kongre email adresine gönderebilirsiniz, kongre koordinatörlerimiz gün içinde yanıtlayacaktır.

​whatsapp iletişim: +90 543 286 12 07