top of page
HİLMİ GÜNEY.png

HİLMİ GÜNEY

2003 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı’ndan ön lisans, 2006 yılında Mersin Üniversitesi Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu Gemoloji Bölümü’nden lisans derecesiyle mezun oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Doğal Yapı Taşları ve Süstaşları Bölümü’nde 2012 yılında yüksek lisansını, ardından 2021 yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Mineraloji-Petrografi Ana Bilim Dalında doktora tezini tamamlamıştır. 2015 yılında İstanbul Haliç Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı’nda Öğretim Görevlisi ve 2016-2020 yılları arasında Marmara Üniversitesi Kuyumculuk ve Mücevherat Tasarımı Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. Halen Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Kuyumculuk, Takı ve Moda Aksesuar Tasarımı, Süstaşları, Minyatür gibi el sanatları alanları ile Sanat ve Moda Tarihi üzerine ön lisans ve lisans düzeyinde dersler vermiştir.

bottom of page