top of page

ISARC KISA FİLM YARIŞMA ŞARTNAMESİ

 

1- ISARC tarafından düzenlenen Kısa Film Yarışması; BAĞIMLILIK konulu, kurmaca kategorisinde düzenlenmekte olup, yarışmaya 01 Ocak 2021 tarihinden sonra yapılmış filmler başvurabilir.

2- Yarışmaya başvuru yönetmen veya yapımcı tarafından yapılır. Yönetmenliğin birden fazla kişi tarafından yapılması durumunda, diğer kişilerin yazılı izninin alınması ve başvuru formuna eklenmesi zorunludur.

 

3- Yarışmaya sadece üniversitelerin açık öğretim, ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programlarında okumakta olan öğrencilere ait kurmaca türünde gerçekleştirilmiş kısa filmler başvurabilir.

 

4- Yarışmaya katılacak yapımların süresi 15 dakikayı aşmamalıdır. (Seçici kurul gerekli gördüğü durumlarda süre sınırlamalarını %10 oranında esnetme hakkına sahiptir.)

 

5- Yarışma etkinliklerine dair tüm bilgilere  

https://www.isarconference.org/kisa-film-yarişmasi

adresi üzerinden ulaşılabilir.

 

6-Yarışmada ön elemeyi geçen filmlerin ayrıca DVD kopyaları istenebilir.

 

7-Yarışmaya katılan filmlerin görüntüleri tanıtım amacıyla kullanılabilir. Filmler, yarışma sonrasında, çeşitli televizyon kanalları tarafından ticari olarak yayınlanmak istendiğinde, Yarışma Komitesi, yapımcı / yönetmen ile televizyon kanalı arasında ilişki kurulmasına yardımcı olur.

 

8-Yarışmaya katılan kısa filmler ön jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek ve yapılan değerlendirme sonucunda yarışma koşullarına uymayan yapımlar asıl jürinin değerlendirmesine sunulmadan eleneceklerdir.

 

9-Yarışmada kurmaca kısa film kategorisinde birincilik ödülü, ikincilik ödülü ve üçüncülük ödülü olmak üzere toplam 3 ödül; verilecektir. Finale kalan filmler arasında sinematografik niteliklere bakılarak seçim yapılacaktır. Asıl jüri isterse gerekçesini açıklayarak yarışmaya katılan filmlere özel ödüller verebilir ya da yine gerekçe göstererek ödüllerden birini ya da birkaçını vermeyebilir. Ödüller  https://www.isarconference.org/kisa-film-yarişmasi adresinde açıklanacaktır.

Ödül Kategorisi

1.lik Ödülü: 5.000 TL

2.lik Ödülü: 4.000 TL

3.lük Ödülü: 3.000 TL

Jüri Özel Ödülü

10-Yarışmada, Yarışma Komitesi’nce başvuruları onaylanan, çeşitli kişi ve kuruluşlar tarafından ek özel ödüller verilebilir. Bu ek ödüller için film seçimi, başvuruyu yapan kişi ya da kuruluş tarafından belirlenip, gerekçeli ve yazılı olarak Yarışma Yönetimi’ne bildirilebilir ya da seçimin Yarışma Seçici Kurulu tarafından yapılması talep edilebilir.

 

11-Yarışmaya başvurular  kısafilmyarismasi1@gamil.com adresine Kısa Film  bağlantı adresi mail atılmalıdır (Youtube  kanalından Liste Dışı yayınlanmalı).  

 

12-Yarışmaya katılmak için son başvuru tarihi 01 TEMMUZ 2021 saat 17:00’ye kadardır.

 

13- Orijinal dili Türkçe olmayan filmlerin Türkçe altyazısı, film ile bütünleşik bir biçimde olmalıdır. Altyazısı olmayan filmler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

14- Katılımcılar açıklanacak jüri değerlendirme tarihinden bir ay öncesine kadar yarışmadan çekilebilirler. Bu durumda yarışmaya tekrar katılamazlar.

 

15- Telif hakkı gerektiren konularda bütün sorumluluk başvuru sahibine aittir. Telifle ilgili herhangi bir konuda ISARC komitesinin sorumluluğu yoktur. Telif hakkı alınmayan müzikler, fotoğraflar vb. sorumlulukları, yönetmen ve/veya yapımcıya aittir. ISARC yönetimi telif hakları dolayısıyla sorumluluk kabul etmez.

 

16- Finale kalan filmlere herhangi bir gösterim bedeli ve telif bedeli ödenmez.

 

17- ISARC Komitesi filmin jeneriğinde yazan yönetmen ve/veya yapımcı

ile muhataptır.

 

18- Katılan filmlerin şartnameye uygunluğu ISARC komitesi ve ön jüri tarafından denetlenir. ISARC Komitesi şartnameye uymayan filmleri festivalin her aşamasında eleyebilir, diskalifiye edebilir.

 

19- ISARC Komitesi film ekibinden herhangi birinin yarışmanın her aşamasında uygun olmayan davranışlarda bulunması, propaganda yapması, suç işlemesi, festival komitesine, jüri üyelerine, konuklara ve diğer katılan yönetmen ve ekiplere, seyircilere karşı kişilik haklarına saldırması durumunda, filmi diskalifiye edebilir.

 

20- Başvurusunu tamamlayan yarışmacıların, bu aşamadan sonra yapacağı revizyon talepleri kabul edilmez.

 

21- ISARC Kısa Film Yarışması, katılan filmleri yurtiçi ve yurtdışı organizasyonlarda izin almadan, e-posta yoluyla film yönetmenine bildirerek, sosyal medyada genel duyuru yaparak seçki oluşturma ve gösterim yapma hakkına sahiptir. Yönetmen veya Yapımcı başvuruyu tamamladıktan sonra yarışma şartnamesini   kabul etmiş sayılır.

 

22- Yarışmaya katılan kısa filmler, ön jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek ve yapılan değerlendirme sonucunda, ön jürinin belirlediği sayıda film, jüri değerlendirmesine sunulacaktır. Bunun yanında, yarışma koşullarına uymayan yapımlar asıl jürinin değerlendirmesine sunulmadan, ön jüri tarafından elenecektir.

 

23- Yarışmaya başvuran filmlerin ön değerlendirme sonucu

 https://www.isarconference.org/kisa-film-yarişmasi adresinden duyurulacaktır. Takip eden günlerde basına açık ödül töreni düzenlenecektir. Bu tarihler ayrıca, ilgili internet sitesinden de duyurulacaktır.

24- Yarışmaya katılan adaylar, şartnamede yer alan koşulları kabul etmiş sayılırlar.

25.Yarışmaya katılacak kısa filmler yönetmenin veya yapımcının  Youtube  kanalından Liste Dışı yayınlayıp, bağlantı adreslerini yarışma mail adresine göndermeleri gerekmektedir. Sosyal medya ve diğer internet mecraları üzerinden açık paylaşımı yapılmış filmler yarışmaya katılamazlar.

 

26. Yarışmaya jüri üyelerinin yakınları katılamazlar.

BAŞVURU FORMU

Kısa Film Yarışması Jüri Kurulu :

Başkan: Prof. Dr. Sedat Cereci

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

Prof. Dr. Ayhan Biber

Yakın Doğu Üniversitesi

Prof. Dr. Hanefi Özbek

İzmir Bakırçay Üniversitesi

Prof. Dr. Nezih Orhon 

Eskişehir Anadolu Üniversitesi

Doç.Dr. Sabire Soytok

Dokuz Eylül Üniversitesi

bottom of page