İKSAD YAYINEVİ MAKALE YARIŞMASI

ANA TEMA: 

TÜRKİYE'DE EKONOMİK KALKINMA:

YEREL DİNAMİKLERİN ETKİSİ

ALT BAŞLIKLAR:

 • Tarihsel Süreçte Yerel Dinamiklerin Kalkınmaya Etkisi

 • Küreselleşme ve Yerel Kalkınma İlişkisi

 • Bilim Merkezlerinin Kalkınmaya Etkisi

 • Biyoçeşitlilik ve Yerel Kalkınma

 • Kent Markası Oluşturmanın Kalkınma Açısından Önemi

 • Yerel Kalkınmada Sektörel Seçim ve Etkileri

 • Yerel Kalkınmada Yerel Aktörlerin Önemi

 • Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim

 • Bölgesel Kalkınma Stratejileri

 • Bölgesel Kalkınmada Rekabet Edebilirliğin Önemi

 • Yerel Kalkınmanın Geleceği

 • Yerel Kalkınmada Beşeri Sermaye ve İşgücünün Rolü

 • Bölgesel Kalkınma Projelerinin Başarı Olanakları

 

 

BAŞVURU KOŞULLARI:

 • Yarışmaya, konuya ilgi duyan herkes katılabilir. 

 • Sadece bir Araştırma Makalesi ile katılabilirsiniz.

 • Birden fazla yazarlı makaleler için Sorumlu Yazar belirtilmelidir.

 • Gönderilecek makaleler özgün, daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve yayınlanmak için gönderilmemiş olmalıdır,

 • Hazırlanacak olan makale Microsoft Office Word formatında, ‘doc’ veya ‘docx’ uzantılı olarak; a4 ebadında 12 punto ile 1,5 satır aralığı olacak şekilde iki yana yaslı biçimde ‘Times New Roman’ yazı tipinde, Türkçe olarak yazılmalıdır, metin A4 sayfasında ve kenarlardan 2,5 cm boşluk bırakılmış olmalıdır.

 • Sayfa sınırlandırması bulunmamaktadır.

 • Makalenin tam metni 01 Kasım 2022 tarihine kadar, iksadyayinevi@gmail.com  adresine   gönderilmesi gerekmektedir. 

 • Yazılacak olan makalenin, akademik yazım ve etik kuralları ile Türkçe dilbilgisi ve yazım kurallarına uygun olması zorunludur.

 • Eserde alıntı yapılan makaleler, kitaplar ve internet dokümanları makalenin sonunda yer alan kaynakçada APA formatında açıkça belirtilmelidir. Bu maddedeki usulsüzlükten doğacak kanuni müeyyidelerden yazar/lar sorumludur.

 • Yarışmacıların makaleyi elektronik ortamda göndermeleri yeterlidir. Makalelerin ayrıca basılı olarak gönderilmesine gerek bulunmamaktadır.

 • Makalenin dipnot ve kaynakça kısımları makalenin en sonunda olmalıdır.

 • Dereceye giren ve uygun görülen makaleler İksad Yayınevi tarafından kitap – kitap bölümü olarak değerlendirilecektir.

·       Değerlendirme Kurulu tarafından yazılmış olan makaleler aşağıdaki puanlama cetveline göre değerlendirilir. 

 • Yazım kurallarına uygunluk  

 • Konu hakimiyeti 

 • Özgün üslup 

 • Özgün Öneri- Öneriler

 • Bilime Katkı
   

Dereceye giren makaleler 15 ARALIK 2022 tarihinde açıklanacaktır.
1’inciye 3500 TL  

2’inciye 2500 TL

3‘inciye 2000 TL ödül verilecektir. 

 

DEĞERLENDİRME KURULU: