top of page
sadettin_sari.jpg

SADETTİN SARI

1962 Emirdağ’da doğdu. Lisans öğrenimini Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim İş Eğitimi Bölümü’nde yaptı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğretmenlik yaptı. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Resim İş Eğitimi Bölüm Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğü ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı görevlerini yürüten Sadettin SARI, 1995 yılında Yardımcı Doçent, 2005 yılında Doçent ve 2010 yılında Profesör oldu. Sanat, Tasarım, Sanat Eğitimi, Fotoğraf, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ile ilgili birçok Ulusal ve Uluslararası Kongre, Sempozyum ve Fuarlara katılıp bildiriler sundu, birçok panel, seminer ve konferanslara konuşmacı olarak katıldı. Çok sayıda Ulusal ve Uluslararası organizasyonlardaki sergilere eserleriyle katıldı. 6 Kişisel Sergi açan Prof. Dr. Sadettin SARI, halen Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır. 

bottom of page