1.ULUSLARARASI

SANAT VE ARKEOLOJİ  KONGRESİ

 

24-25 MAYIS 2021

ANKARA

 

KONGRE TAKVİMİ:

Bildiri Özetlerinin Gönderilebileceği Son Gün: 

14 Mayıs 2021​

Katılım Ücretinin Yatırılması Son Gün:

19 Mayıs 2021

Kongre Programının İlanı:

21 Mayıs 2021

Kongre Tarihi: 

24-25 Mayıs 2021

Tam Metinlerin Gönderilebileceği Son Gün: 

25 Mayıs 2021

(Tam metin zorunluluğu yoktur)​

Kongre Kitabının Yayınlanması:

27 Mayıs 2021

Kongremiz Doçentlik ve Akademik Yükselme Kriterlerini Karşılamaktadır

 

BİLİM VE DANIŞMA KURULU*

 

Prof. Dr. Fatih BAŞBUĞ                    

Akdeniz Üniversitesi

 

Dr. Öğr. Üyesi Emel TOZLU                    

İstanbul Gelişim Üniversitesi

 

Prof. Dr. İbrahim MAZMAN

Kırıkkale Üniversitesi

 

Prof. Dr. Nardanə YUSİFOVA             

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi

Prof. Dr. Nilüfer PEMBECİOĞLU                 

İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Sedat CERECİ

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

Doç. Dr. Aylin GÜRBÜZ                         

Trakya Üniversitesi

 

Doç. Dr. Nebahat AKGÜN ÇOMAK          

Galatasaray Üniversitesi

Doç. Dr. Sabire Soytok             

Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç. Dr. Yener Lütfü MERT                 

Galata Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Beyhan PAMUK                 

Uşak Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Özlem KAYA                

Hitit Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Şengül EROL                 

Uşak Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Yüksel DEMİREL          

Başkent Üniversitesi

 

Dr. Saliha ÖZELMAS KAHYA               

Hacı Bayram Veli Üniversitesi

 

GÜNCELLENİYOR

 

*Bilim ve Danışma Kurulunda Yer Almak İçin Özgeçmişinizi 

sanatarkeolojikongresi@gmail.com

Adresine Mail Atabilirsiniz (en az Dr. ünvanı olanlar). 

GENEL KOORDİNATÖR:

YASEMİN AĞAOĞLU

KOORDİNATÖR:

YUSUF SÖYLEMEZ 

 

KONGRE KAPSAMI ve KONULARI

Değerli Bilim İnsanları,

Sanat, Arkeoloji ve ilgili  alanlarda  yazılmış

olan özgün akademik çalışmalarınızı bekliyoruz.

 

KATILIM PAYI

Sözlü sunum Katılım ücreti: 240 TL

- Kongre konseptimizde öğle yemeği veya promosyon ürünler bulunmamaktadır
Katılım ücretinin en geç 19 
Mayıs 2021 tarihinde kadar yatırılması gerekmektedir

 

HESAP BİLGİLERİ

 

Eklenecek

​​

KATILIM PAYI NELERI KAPSAR?

Tek katkı payı ile bir bildiri sunabilirsiniz

Bildiri özet ve tam metinlerinin kongre kitabında yayınlanması

Tüm yazarlar için ayrı ayrı katılım belgesi 

(online sunum yapanlar için PDF belge)

AKREDİTASYON

Kongremiz Doçentlik ve Akademik Yükselme Kriterlerini Karşılamaktadır.

​​​

ÖZET  GÖNDERİMİ

Kongremize özet göndererek başvurmanız gerekmektedir. Özet değerlendirme süreci en çok 5 gün sürmektedir. Değerlendirme sonucu gecikmeksizin yazara bilgi verilmektedir. Özetlerinizin 200-300 kelime aralığında olması gerekmektedir. 

Özetlerinizi word/doc formatında en geç  

14 Mayıs  2021​ tarihine kadar 

sanatarkeolojikongresi@gmail.com

adresine göndermeniz gerekmektedir.     

                            

TAM METİN GÖNDERİMİ

Kongremizde tam metin zorunluluğu yoktur. Tam metinlerinizi kongre kitabında yayınlatmak isterseniz özetinizin kabul edilmesinin ardından

TAM METİNLERİNİZİ en geç 

25 Mayıs 2021 tarihine kadar  

adresine göndermeniz gerekmektedir. 

(Tam metin zorunluluğu yoktur.)

YAZIM KURALLARI​

Kongremiz ULUSLARARASI niteliğe sahip olduğu için İngilizce özet gönderilmesi zorunludur.

 

Özet Metin Yazım Kuralları

- Times New Roman, 12 punto ile iki yana hizalı yazılmalıdır. 

(Makale başlığı 12 punto ve KOYU, yazar isimleri, kurumları, 

mail adreslerinin tamamı 

11 punto olarak yazılmalıdır.)

- Satır aralığı 1.5 veriniz

- Özetler 200-300 kelime sayısı arasında olmalıdır.

 

Tam Metin Yazım Kuralları

- Times New Roman, 12 punto ile yazınız 

(Makale başlığı 12 punto, yazar isimleri,

kurumları, mail adreslerinin tamamı 11 punto olmalı.  

Grafik, tablo gibi kısımlar için  yazar punto büyüklüğü yazar tarafından en uygun biçimde belirlenebilir. Genellikle 11 ile 10 punto tercih edilmektedir.)

- Satır aralığı 1.5 veriniz

- Paragraf başlarında soldan girinti yapmayınız

- ANA başlıklar BÜYÜK harfle ve Bold yazılmalı

- Atıf ve Kaynakça APA stilinde düzenlenmelidir. 

Dip not tekniğinin kullanılmaması tercih edilmektedir.

- Tam metinlerinizin en az 5 sayfa olması gerekmektedir

- Tam metinlerinizde ÖZET, GİRİŞ, MATERYAL-METOD,

ARAŞTIRMA VE BULGULAR, SONUÇ ve KAYNAKÇA bölümlerinden kullanılanların ayrı başlıklar altında

gösterilmesi gerekmektedir. 

Diğer veriler alt başlık olarak gösterilmelidir.

BİLDİRİ VE SUNUM DİLLERİ:  

Türkçe (Tüm lehçeler), İngilizce

Kongreyle ilgili tüm sorularınızı kongre email adresine gönderebilirsiniz, kongre koordinatörlerimiz gün içinde yanıtlayacaktır.

​whatsapp iletişim: +90 543 286 12 07