top of page
Pink Sugar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​​

 

 

SERGİ ŞARTNAMESİ

 • Anayasa ve kanunlara, milli, manevi ve kültürel kurallara aykırı olan çalışmalar sergilenmeyecektir.

 • Çalışmalar; uluslarası hakemlerin onayına sunulacak,

 • Kabul edilmeyen eserler sergilenmeyecektir.

 • Sergimiz bütün sanat disiplinlerine açıktır. (Grafik, fotoğraf, seramik, tekstil, karikatür, afiş, geleneksel sanatlar, yağlıboya, suluboya v.s.)

 • Eser daha önce başka herhangi biryerde sergilenmemiş olmalıdır.

 • Eser özgün olmalıdır, sonradan oluşabilecek herhangi bir hukuki sorumluluk eserin sahibine aittir.

 • Gerekli görülürse sonradan eser yayınlansa bile katalogdan çıkarılabilir.

 • Heykel v.b. üç boyutlu çalışmaların üç yönden çekilmiş fotoğrafı eklenmelidir.

 • Her sanatçı en fazla bir eserle katılabilir. 

 • 30 Ağustos günü sergi kataloğu  www.isarconference.org  web sitemizde yayınlanacaktır.

 • Eserlerinizin görselini isarcbienal@gmail.com adresimize göndermelisiniz. 

 • Eser ve  başvuru formu sanatçı adı ve eser adı şeklinde isimlendirilmeli ve gönderilmelidir. Eser bu başvuru formuna eklenmeyecek ve ayrı olarak gönderilecektir.

 • Kabul edilen eserler için kabul mektubu gönderilecek ve ödeme talep edilcektir.

 • Sergiler fiziksel ve online olarak iki kategoride sergilenecektir.​​Sergi sonrası ISBN'li sergi kataloğu yayınlanacak ve eser sahiplerine katılım belgesi gönderilecektir.   
   1- Online Sergi Katılımı: Eserler online platformda sergilenecektir.           2- Fiziksel Katılım: Eserler kongre sergi alanında sergilenecektir. Sergilenecek eserler sergi alanına elden teslim edilmelidir.

 • Sergiye katılım ücreti 800 TL’dir. 

 • Katılan her sanatçıya Katılım Belgesi verilecek ve Sergi E-katalog olarak İKSAD yayınevi tarafından yayınlanacaktır.

 • Son Sergi Başvuru Tarihi: 20 Ağustos 2024

​​

gaziantep sergi.png
scientific development and innovative approach
bottom of page